L A T V I J A S     T E K S T I L S

Latvijas Tekstils meklē 119 Latvijas skatus

RSS

Latvijas Tekstils meklē 119 Latvijas skatus.
Sūti sava novada fotogrāfijas un tiec pie SAVA novada auduma maisiņiem...
No 2011. gada 3. janvāra Latvija ir iedalīta 110 novados un 9 republikas pilsētās. Katrai pilsētai un novadam ir savs īpašais skats vai attēls, par kuru tā vien gribas teikt: "Jā, tas ir par mums - Smiltenes novadu!" vai "O, jā, tieši tādi esam mēs - alsungieši" utt... 
Tādēļ, mēs, Latvijas Tekstils komanda par godu Latvijas simtgadei gribam radīt tieši 119 auduma maisiņus ar tiem skatiem no katra novada un pilsētas Latvijā, kas visskaistāk, visprecīzāk un vissulīgāk raksturotu tieši konkrēto novadu no Salacgrīvas līdz Bauskai, no Nīcas līdz Alūksnei, no Dagdas līdz Dundagai...
Šeit talkā aicinām visus tos, kas bildē, fotogrāfē un rada tieši TĀDUS skatus, par kuriem visi Jūsu novada ļaudis teiks: "Jā, tādi mēs esam!"

Kas notiks tālāk?
- pēc attēlu apkopošanas, mēs visus attēlus izvietosim FACEBOOK par katru novadu vai pilsētu atsevišķi;
- tad visiem novada ļaudīm būs jāpulcējas un jābalso par vienu attēlu, kuram būs tas gods kļūt pat JŪSU novada simbolu;
- kad rezultāti būs apkopoti, ar autoru slēgsim līgumu par tā darba izmantošanu auduma maisiņa radīšanā;
- tad auduma maisiņi tik drukāti un šūdināti;
- tās bildes autors, kura attēlu izmantosim uz auduma maisiņa, saņems dāvanā 5 auduma maisiņus savai lietošanai vai dāvināšanai, vai kādu dāvanu no Latvijas Tekstils plauktiem...

Tā kā visus maisiņus nevarēsim radīt uzreiz, tie taps visa gada garumā, bet ļoti cerām, ka līdz 2018.gada 4.maijam visu novadu un pilsētu īpašie auduma maisiņi būs gatavi!

Gaidīsim bildes un zemāk apkopots konkursa nolikums!

 _______________________________________________________________________

Kampaņas – konkursa

“Latvijas Tekstils meklē 119 Latvijas skatus”

NOLIKUMS

Konkursu organizē SIA “Tekstilfabrika” (turpmāk tekstā - Uzņēmums)

 1. Konkursa mērķis:

- radīt unikālu kokvilnas auduma maisiņu kolekciju ar 119 attēliem no katra Latvijas novada un pilsētas. Uzdevums katrai fotogrāfijai, kas tiks izmantota šajā kolekcijā, ir visskaistāk, visprecīzāk un vissulīgāk rakturot konkrēto novadu vai pilsētu, lai radītais auduma maisiņš kļūtu par novada vai pilsētas vienu no suvenīriem. Konkurss ir veltījums Latvijas simtgadei;

- iesaistīt Latvijas iedzīvotājus – fotogrāfus amatierus (arī profesionāļus), dalīties ar saviem autordarbiem – fotoattēliem, sacenšotos kļūt par konkrēta novada rakturīgākā attēla autoriem.

 1. Konkursa dalībnieki:

- konkursā var piedalīties jebkurš foto amatieris vai profesionālis ar savu oriģināli radītu fotoattēlu, kas atbilst nolikumā noteiktajiem kvalitātes kritērijiem;

- konkursā darbus drīkst iesniegt arī novadu vai pilsētu administrācijas, tūrisma informācijas centri, muzeji, kutlūras centri, bibliotēkas, kas ir kādu oriģinālo fotoattēlu autortiesību turētāji vai īpašnieki.

 1. Konkursa norise:

- konkurss tiek izsludināts 2017. gada 3. novembrī SIA “Tekstilfabrika” facebook sociālā vietnē: https://www.facebook.com/lvtekstils;

- līdz 2017. gada 18. novembrim tiek aicināti fotogrāfiju autori iesūtīt savus darbus uz e-pastu: lv100@latvijastekstils.lv;

- ja līdz noteiktajam termiņam visu novadu vai pilsētu attēli netiek saņemti, konkursu pagarina līdz visu Latvijas novadu un pilsētu attēlu saņemšanai;

- ja par konkrētu novadu vai pilsētu ir saņemtas vismaz četras fotogrāfijas, sociālajā vietnē Facebook tiek izvietota galerija ar konkrēta novada vai pilsētu attēliem, aicinot tā novada vai pilsētas iedzīvotājus par to balsot, nosakot, kurš no attēliem vislabāk raksturotu konkrēto novadu vai pilsētu;

- attēlu maksimālais skaits, ko var iesniegt par konkrētu novadu vai pilsētu, netiek noteikts;

- katru darba dienu, ja tas ir iespējams, tiek publicētas vismaz trīs novadu vai pilsētu attēlu galerijas;

- balsošana notiek divas nedēļas no bilžu ievietošanas datuma;

- ja balsošana jau ir tikusi izsludināta, balsošanas laikā iesūtītās fotogrāfijas netiek pievienotas publicētajai galerijai;

- par uzvarējušo fotogrāfiju tiek noteikts tas attēls, kas konkrētajā datumā un laikā ir saņēmis visvairāk atzīmju “Patīk” jeb “Like”.

- attēls, kas ir saņēmis vislielāko balsu skaitu, tiek izmantots auduma maisiņa maketa izgatavošanai; Auduma maisiņa makets tiek veidots divpusējs. Vienā auduma maisiņa pusē tiek izvietots attēls, kas ir konkursā uzvarējušais attēls, bet otrā pusē Latvijas kontūra, kurā ir atzīmēta konkrēta novada vai pilsētas administratīvā teritorija, konkrētā novada vai pilsētas ģērbonis, konkrētā novada vai pilsētas nosaukums un fonā stilizēta vai pielāgota kompozīcijai derīga konkursā uzvarējušais attēls;

- katra novada vai pilsētas ģērboņa izmantošana uz auduma maisiņa tiks individuāli saskaņota ar konkrētā novada vai pilsētas administrāciju, atbilstoši konkrēta novada vai pilsētas saistošajiem noteikumiem, ja tādi ir;

- par konkrētās fotogrāfijas izmantošanu tālākai pavairošanai ar katru autoru vai autortiesību turētāju individuāli tiks slēgts autortiesību izmantošanas līgums (sk. Pielikumā);

- tikai pēc ģērboņa izmantošanas - saskaņošanas procesa noslēguma un pēc autortiesību izmantošanas līguma noslēgšanas, tiks veikta izstrādājuma iepriekšpārdošana, ražošana un izplatīšana.

 1. Darbu sagatavošana:

- konkursam iesniedzamajām fotogrāfijām jābūt autordarbiem;

- viens autors drīkst iesniegt jebkuru daudzumu fotogrāfiju;

- viens autors drīkst iesniegt vairāku novadu vai pilsētu raksturojošos fotoattēlus;

- katrai iesniegtajai fotogrāfijai jānorāda novads vai pilsēta, kur attēls uzņemts, kā arī precīzs vietas nosaukums, objekta nosaukums vai cita informācija, kas ļauj identificēt fotogrāfijas uzņemšanas teritoriju;

- konkursam var iesniegt tikai savus darbus, kas veidoti nepārkāpjot autortiesības un citus normatīvos aktus. Likuma pārkāpuma gadījumā visu atbildību par darba saturu uzņemas konkursa dalībnieks. Autortiesību atruna paplašināti noteikta Nolikuma 5. punktā;

- fotogrāfijas var būt krāsainas vai melnbaltas.

- fotogrāfijas garākai malai jābūt vismaz 2000 px lielai. Vēlamais fotoattēla izmērs: 2000 x 3000 px. Ja konkursa dalībnieks iesniedz mazāka formāta fotoattēlu autortiesību apsvērumu dēļ, viņš apņemas iesniegt atbilstoša izmēra fotogrāfiju, ja viņa iesniegtais darbs iegūst uzvarētāja statusu konkrētā novadā vai pilsētā;

- fotogrāfija nedrīkst būt izveidota apvienojot vairākus attēlus;

- fotogrāfijas var būt gan digitālas, gan analoga. Ja nepieciešams, arī apstrādātas;

- darbus jāiesniedz elektroniski JPG formātā;

- darbā redzamais nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morāles un pieklājības normas vai pastāvošo likumdošanu;

- konkursa dalībniekam, iesniedzot elektroniski fotogrāfiju, jānorāda savs vārds un uzvārds, kā arī tālruņa numurs.

 1. Autortiesību atruna:

- ja konkursa dalībnieks ir nosūtījis savu attēlu uz Nolikumā norādīto e-pasta adresi, viņš piekrīt šī attēla ievietošanai sociālā tīkla Facebook lapā:  https://www.facebook.com/lvtekstils;

- konkursa dalībnieks apzinās, ka par attēlu izvietošanu Uzņēmuma sociālajos tīklos un/ vai web lapā, kas reklamē konkursa norisi un balsošanu, nekādu autorattlīdzību nesaņems ne konkursa laikā, ne arī pēc tā nobeiguma;

- iesniedzot savu darbu konkursam, konkursa dalībniekam nav tiesību pieprasīt, ka viņa iesniegtais autordarbs tiek izdzēsts no Uzņēmuma Facebook vietnes pēc konkursa noslēguma;

- konkursa dalībnieks, nosūtot uz Uzņēmuma e-pastu fotogrāfiju, ar savu rīcību apliecina, ka konkrētā fotoattēla autors vai autortiesību turētājs ir viņš pats;

- konkursa dalībnieks apzinās, ka ieniedzot konkursā autordarbu, kura īpašnieks vai tiesību turētājs nav viņš pats, konkursa dalībnieks atbild ar savu rīcību atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai;

- ja konkursa dalībnieks ir autortiesību turētājs, viņš ar savu rīcību apliecina, ka viņam ir visas tiesības nodot fotogrāfijas autortiesības tālākai pavairošanai vai reproducēšanai, kā arī viņš ir noslēdzis līgumu vai citu dokumentu par šo autortiesību izmantošanu vai turēšanu, kā arī apliecina, ka nekādā veidā, piedaloties konkursā, nepārkāpj autora tiesības;

- konkursa dalībnieks, iesniedzot fotogrāfijas konkursam, apliecina, ka viņa tiesības uz konkrēto autordarbu nav nodotas citai personai un viņš pats ir savu autortiesību turētājs;

- ja pēc konkursa noslēguma un autordarba tiražēšanas uzsākšanas Uzņēmums konstatēs, ka konkrētajam attēlam ir cits autors vai autortiesību turētājs, konkursa dalībniekam būs pienākums atlīdzināt visus zaudējumus, kas radīsies Uzņēmumam atsaucot no pārdošanas visus izstrādājumus ar konkrēto autordarbu, kā arī jāatlīdzina visas citas izmaksas, kas var rasties pēc īstā autora vai autortiesību turētāja pieprasījuma, t.sk. ražošanas izmaksas, soda naudas, tiesas izdevumus un juridisko pakalpojumu izmaksas;

- Uzņēmums apņemas, ka konkursam iesniegtie darbi bez saskaņošanas ar autoru vai autortiesību turētāju netiks izmantoti nekā citādi, kā tikai konkursa balsošanā un reklamēšanā sociālā tīkla vietnes Facebook vai Uzņēmuma web lapā;

- Uzņēmumam ir tiesības atteikties slēgt līgumu ar kādu no autoriem, nepaskaidrojot iemeslus. Šādā situācijā iesniegtie Autora darbi netiks izmantoti Uzņēmuma produkcijas ražošanā.

 1. Konkursa fotogrāfiju izmantošanas kritēriji:

- par konkrētā novada vai pilsētas konkursā uzvarējošo fotogrāfiju tiek atzīts attēls, kas sociālā tīklā Facebook Uzņemuma oficialajā lapā divu nedēļu laikā saņem vislielāko balsu skaitu ar atzīmēm “Patīk” jeb “Like”;

- balsu skaitā netiek ieskaitītas tās “Patīk” jeb “Like” atzīmes, kas tiek veiktas ierakstos, kas atrodas ārpus Uzņēmuma konta jeb ierakstos, ar kuriem ir dalījušies (“Share”) konkursa dalībnieki vai citi Facebook lietotāji;

- ja pēc balsošanas noslēguma, Uzņēmums konstatē, ka uzvarējušais attēls neatbilst kvalitātes kritērijiem vai tā izstrāde tekstila drukā var būt apgrūtināta, konkursa komisija (Uzņēmuma rīkotājdirektors, Uzņēmuma dizainere un Uzņēmuma sociālo tīklu projektu vadītāja) var pieņemt vienpersonīgu lēmumu par konkrētā novada vai pilsētas uzvarējušo fotogrāfiju atzīt citu fotogrāfiju; Šis lēmums nevar tikt apstrīdēts;

- ja par konkrētu novadu vai pilsētu netiek iesūtīta neviena fotogrāfija vai arī tiek iesūtītas mazāk par četrām fotogrāfijām, Uzņēmums var pieņemt lēmumu neizsludināt balsošanu par konkrēto novadu vai pilsētu, bet slēgt līgumu ar konkrētu autoru par konkrēta fotoattēla izmantošanu;

- ja saskaņojot ar konkrēta novada vai pilsētas administrāciju ģērboņa izmantošanu, novada vai pilsētas administrācija atsaka izsniegt atļauju izmantot novada vai pilsētas ģērboni konkrētā izstrādājuma dizainā, pamatojot to, ka konkursā izvēlētais attēls neatbilst novada vai pilsētas administrācijas izpratnei par novada raksturojošo fotogrāfiju, Uzņēmuma komisija var pieņemt lēmumu neslēgt līgumu par darba izmantošanu ar konkursa balsošanā uzvarējušā darba autoru, bet izvēlēties citu fotogrāfiju, kuru izvietot uz izstrādājuma; ja konkrētās pašvaldības administrācijas lēmums netiek loģiski pamatots, Uzņēmuma komisija var apstrīdēt pašvaldības lēmumu administratīvajā tiesā atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai;

- ja pēc konkrēta novada vai pilsētas fotogrāfiju balsošanas noslēguma, uzvarējušais autors atsakās slēgt līgumu ar Uzņēmumu par darba izmantošanu, Uzņēmuma komisija var pieņemt vienpersonīgu lēmumu par cita autora darba izmantošanu konkrēta novada vai pilsētas izstrādājumam;

 1. Balsošanas apturēšana:

- ja pēc balsošanas sākuma par konkrētu novada vai pilsētas fotogrāfijām tiek saņemts vismaz desmit novada iedzīvotāju sūdzības, ka balsošanā izvietotie attēli neatbilst konkursa nolikumam vai arī tie neraksturo konkrēto novadu vai pilsētu, Uzņēmuma komisija var pieņemt lēmumu pārtraukt balsošanu par konkrēta novada vai pilsētas fotogrāfijām un izsludināt jaunu aicinājumu iesūtīt fotogrāfijas divu nedēļu laikā no aicinājuma izsludināšanas dienas;

- konkrētā novada vai pilsētas fotogrāfiju albums tiek atkārtoti izvietos balsošanai uz divām nedēļām;

- Uzņēmuma komisija var pieņemt autoru lūgumu atkārtoti neizvietot tās fotogrāfijas, kuru dēļ balsošana ir tikusi pārtraukta.

 1. Izstrādājuma tehniskā informācija:

- kokursa mērķis ir radīt 100% kokvilnas auduma maisiņu, kas tiek apdrukāts pilnkrāsu krāsu drukā, izmantojot pikseļa tipa krāsas, kas ir atzītas par dabai draudzīgām;

- izstrādājuma izmērs ir 35 x 40 cm (platums reiz augstums), rokturu garums – 70 cm pa loku, rokturi tiek izgatavoti no 100% kokvilnas melnā krāsā, izstrādājumā apakšā ir 10 cm ieloce;

- izstrādājums tiek izgatavots no 225 g/m2 vai 245 g/m2 bieza 100% kokvilnas auduma baltā krāsā;

- izstrādājums tiek marķēts ar “Latvijas Tekstils” logo etiķeti

- izstrādājuma sānu vīlē tiek iešūta etiķete bordo krāsā ar “Latvijai 100” logotipu baltā krāsā;

- Izstrādājuma dizainā netiek iekļauts autora vārds vai autortiesību turētāja vārds.

 1. Konkursa uzvarētāju atalgošana un tiesību izmantošana:

- ja konkursa dalībnieks uzvar konkrētā novada vai pilsētas fotogrāfiju balsošanā un ar viņu tiek noslēgts autortiesību izmantošanas līgums, viņam ir tiesības saņemt šādu vienreizēju atlīdzību (vienu no trim):

- četrus izstrādājumus (auduma maisiņus), uz kura ir attēlots viņa autordarbs;

- Dāvanu karti no veikaliem “Latvijas Tekstils” (Matīsa ielā 17, Rīgā, LV-1001) vai “Lavandas Bode” (Matīsa iela 19, Rīga, LV-1001) EUR 20,00 vērtībā;

- autoratlīdzību naudā – EUR 20,00. Šajā situācijā no šīs summas tiek ieturēts Iedzīvotāju ienākumu nodoklis atbilstoši valstī noteiktajai likmei. Autoratlīdzība tiek veikta pārskaitot naudas līdzekļus uz autora norādīto bankas kontu; Autoratlīdzības izmaksa skaidrā naudā nav iespējama.

- autoram vai autortiesību turētājam ir tiesības atteikties no autoratlīdzības saņemšanas par to rakstiski vienojoties līgumā;

- ja autors vai autortiesību turētājs atsakās parakstīt līgumu ar Uzņēmumu, konkursa dalībnieka uzvara tiek anulēta un nekādu atlīdzību par darba turpmāku izmantošanu netiek saņemta, kā arī paša darba izmantošana tālākai reprodukcijai netiek pieļauta;

- parakstot līgumu ar Uzņēmumu par autortiesību izmantošanu, autors nodod pilnas tiesības konkrēto autordarbu pavairot neskaitāmos eksemplāros, kā arī piekrīt, ka nekādu papildus atlīdzību par autortiesību izmantošanu nesaņems;

- autoram vai autortiesību turētājam ir tiesības savu autordarbu izmantot citos nolūkos un izstrādājumos, kas nav Uzņēmuma izstrādājumi;

- autoram vai autortiesību turētājam nav tiesības pašam uzsākt konkrēta izstrādājuma ražošanu un tiražēšanu, kas varētu liecināt, ka konkrētais izstrādājums varētu būt Uzņēmuma ražojums.

 1. Izmaiņas nolikumā:

- Uzņēmums ir tiesīgs jebkurā laikā papildināt vai mainīt Nolikuma saturu, bet ne vēlāk kā līdz konkursa visu uzvarētāju līguma noslēgšanai ar autoriem vai autortiesību turētājiem, atbilstoši Nolikumā izvirzītajiem nosacījumiem;

- pēc līguma noslēgšanas ar autoru vai autortiesību turētāju, augstāks juridiskais spēks ir līgumam, tādejādi Nolikums ir uzskatāms tikai par nodomu protokolu un tas zaudē spēku līdz ar līguma noslēgšanu.

Iepriekšējais ieraksts Nākamais ieraksts

 • Latvijas Tekstils
Komentāri 0
Ieraksti komentāru
Vārds:*
E-pasts:*
Ziņojums: *

Atceries: Komentāri, pirms publicēšanas, tiks apstiprināti.

* Obligāti aizpildāmie lauki