Šobrīd notiek lapas rekonstrukcija. Atsevišķas sadaļas var nedarboties korekti, kā arī lapas teksti daļēji var būt attēloti angliski.

Bezmaksas piegāde uz Omniva pakomātiem pirkumiem no € 40,00!

Uzdāvini māju sajūtas radīšanas prieku ar "Latvijas Tekstils" dāvanu karti.

"Latvijas Tekstils" dāvanu kartes pieejamas nominālos no € 10,00 - € 100,00.

SVARĪGI: Lai pabeigtu pirkumu, kurā ir iekļauta dāvanu karte, kā piegādes veidu izvēlieties "Piegādi ar kurjeru". Fiziska dāvanu kartes piegādāšana nenotiks.
Pēc pirkuma apstiprināšanas un pārskaitījuma saņemšanas, aptuveni darba dienas laikā uz Jūsu norādīto e-pastu saņemsiet elektronisku dāvanu karti, kas saturēs visu nepieciešamo informāciju, lai būtu iespējams veikt pirkumu: www.latvijastekstils.lv.
Pēc tam šo Dāvanu karti varēsiet pārsūtīt tās saņēmējam elektroniski vai to izdrukāt!


Dāvanu kartes izmantošanas noteikumi:
1. Šeit minētajiem terminiem ir šāda nozīme:
a. Izdevējs – SIA "Nordic Linen",
juridiskā adrese Dienvidu iela 6, Tukums, Latvija, LV-3101;
b. Veikals – interneta vietne www.latvijastekstils.lv, kas pieder SIA "Nordic Linen", kas atrodas Latvijas teritorijā, un kas pieņem "Latvijas Tekstils" Dāvanu kartes;
c. Latvijas Tekstils Dāvanu karte – elektroniska karte, kurā uzglabāta informācija par elektroniskās naudas apjomu, kas tiek pielīdzinātās ekvivalentai valūtai - eiro. Klients kopā ar dāvanu karti saņem unikālu un vienreizēju sešpadsmit skaitļu un ciparu kombinācija, kas izmantojama tikai un vienīgi interneta veikalā: www.latvijastekstils.lv d. Pircējs – persona, kas Veikalā sniedz naudu Izdevējam tādā apmērā, kas līdzvērtīgs kupona vērtībai apmaiņā pret Izdevēja Latvijas Tekstils Dāvanu karti;
e. Lietotājs – Latvijas Tekstils Dāvanu kartes turētājs, kurš izmanto tās unikālo kodu, lai veiktu pirkumus Veikalā;
f. Preces – pārdošanai piedāvātās preces Veikalā.

2. Izdevējs apņemas sniegt Pircējam Latvijas Tekstils Dāvanu karti (ar nomināla vērtību, kas atbilst Pircēja veiktajam elektroniskajam maksājumam, vērtībā no € 10,00 - € 100,00), un attiecīgi pieņemt to lietošanai Veikalā. Pircējs apņemas sniegt Izdevējam elektronisku naudu pārvedumu, kuras apmērs ir vienāds ar Latvijas Tekstils dāvanu kartes apmēru, un lietot Latvijas Tekstils Dāvanu karti tās derīguma termiņa laikā Izdevēja veikalā.

3. Atbilstoši 2. punktam Pircēja sniegtās elektroniskās naudas īpašumtiesības pēc Latvijas Tekstils Dāvanu kartes izdošanas Pilnībā pāriet Izdevējam.

4. Latvijas Tekstils Dāvanu kartes vērtība noteikta EUR un ir vienlīdzīga uz tās esošo norādīto EUR skaitam. 1 (vārdiem - viena) elektroniskā EUR vērtība ir 1 EUR (vārdiem - viens eiro).

5. Kad Lietotājs ar Izdevēju noslēdz pārdošanas līgumu par Precēm, iesniedzot izmantošanai Latvijas Tekstils Dāvanu karti, uz kartes esošo EUR skaits tiek samazināts par tādu apjomu, kas EUR skaita ziņā atbilst preces cenai, kas maksājama pārdoto Preču Izdevējam.

6. Laikā, kad par Precēm tiek maksāts ar Latvijas Tekstils Dāvanu karti, un kad Latvijas Tekstils Dāvanu kartes EUR skaits tiek samazināts par Izdevējam maksājamai summai atbilstošu apjomu, Lietotāja maksājamā summa Izdevējam atbilstoši preču atlaides cenai tiek samazināta par summu, kas vienlīdzīga EUR skaitam, kas tiks atņemts no Dāvanu kartē uzglabāto EUR skaita.

7. Latvijas Tekstils Dāvanu karti nevar apmainīt pret skaidru naudu.

8. Latvijas Tekstils Dāvanu karte ir derīga bez termiņa, taču Izdevējam ir tiesības pārtraukt tās izmantošanu, ja Lietotājs vairāk kā divus gadus nav izmantojis savas tiesības iztērēt uz tās esošo līdzekļu apjomu. Kad Pircējs ir saņēmis Latvijas Tekstils Dāvanu karti, karte tiek manuāli aktivizēta un nosūtīta Pircējam, kurš to var pārsūtīt tālāk Lietotājam. Latvijas Tekstils Dāvanu karte nav derīga, kamēr Izdevējs to neaktivizē. Latvijas Tekstils Dāvanu kartes derīguma termiņš nav pagarināms, ja šāds termiņš tiek noteikts.

9. Latvijas Tekstils Dāvanu karti pēc tās aktivizēšanas var izmantot tikai Veikalā.

10. Izdevējs Pircējam Latvijas Tekstils Dāvanu karti izsniedz tikai Veikalā un elektroniskā formātā.

11. Veikals nav atbildīgs par pazaudētām Latvijas Tekstils Dāvanu kartēm pēc tam, kad tās izsniegta/nosūtīta Pircējam.

12. Lietotāja Latvijas Tekstils Dāvanu kartes lietošana uzskatāma par pamatotu darījumu, ja Lietotājs neatļauti piesavinās Latvijas Tekstils Dāvanu karti.

13. Latvijas Tekstils Dāvanu kartes pazaudēšanas, zādzības vai bojājuma gadījumā Lietotājs nav tiesīgs izvirzīt sūdzību pret Izdevēju.

14. Lietotājs lieto Latvijas Tekstils Dāvanu karti, ievadot tās sešpadsmit burtu un ciparu kodu ailē, kas paredzēta šim nolūkam Veikalā, pabeidzot pirkumus. Vērtība no Latvijas Tekstils Dāvanu kartes tiek noņemtā tādā naudas vērtībā, kāds atbilst Preču cenai, ko Lietotājs iegādājies no Izdevēja.

15. Izdevējam jāinformē Lietotājs, ka Latvijas Tekstils Dāvanu karte:
a. izmantojama tikai Veikaloā;
b. nav apmaināma pret skaidru naudu;
c. lietojama tikai derīguma termiņa laikā, ja tāds ir noteikts.

16. Izdevējs var atteikties pieņemt Latvijas Tekstils Dāvanu karti, ja:
a. Latvijas Tekstils Dāvanu kartes derīguma termiņš ir beidzies;
b. tehniski Latvijas Tekstils Dāvanu karti nav iespējams lietot, piemēram: nav iespējams pieslēgties Izdevēja IT sistēmai;

17. Izdevējs nav atbildīgs par sekām no Latvijas Tekstils Dāvanu kartes izmantošanas neiespējamības, kas radusies no apstākļiem, par kuriem Izdevējs nav atbildīgs, it īpaši elektroniska vai telefoniska savienojuma zudums starp Veikalu un Izdevēja IT sistēmu.

18. Ja Latvijas Tekstils Dāvanu kartē pēc termiņa beigām vēl ir neizmantota EUR vērtība, Lietotājam nav tiesību prasīt kompensāciju par Izdevējam iemaksāto elektronisko naudu.

19. Ja Lietotāja iegādāto Preču cena ir augstāka par EUR vērtību, kas atrodas Latvijas Tekstils Dāvanu kartē, Lietotājs sedz starpību veicot elektroniskas naudas pārvedumu, izmantojot Veikala piedāvātās iespējas.

20. Ja Lietotāja iegādāto Preču cena ir augstāka par EUR skaitu, kas atrodas Latvijas Tekstils Dāvanu kartē, Lietotājs var izmantot punktus no citas Latvijas Tekstils Dāvanu kartes.

21. Visas sūdzības par Latvijas Tekstils Dāvanu kartēm rakstiski izskatīs Izdevējs 30 (vārdiem - trīsdesmit) dienu laikā no rakstiskas sūdzības iesniegšanas datuma.

22. Sūdzības saistībā ar Latvijas Tekstils Dāvanu kartēm var iesniegt Veikalā, rakstot e-pastu: veikals@latvijastestils.lv.

23. Ja gadījumā Veikalā tiek atdota Prece, par kurām maksāts ar Latvijas Tekstils Dāvanu karti, Lietotājs no Izdevēja EUR, kas atbilst atdoto Preču cenai. Šie EUR tiks uzskaitīti uz jaunas Latvijas Tekstils Dāvanu kartes. Izdevējs šos EUR piešķirs Lietotājam pēc Preču atdošanas. Latvijas Tekstils Dāvanu karte, ko Izdevējs izdod Lietotājam, atbilstoši EUR skaitam būs derīga divpadsmit mēnešus kopš tās izdošanas datuma.

25. Ar elektroniskās naudas iemaksu Izdevējam un Latvijas Tekstils Dāvanu kartes saņemšanu Lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem, sapratis to saturu, viņam nav nekādu pretenziju pret Noteikumiem un viņš apņemas rīkoties tiem atbilstoši.

26. Iegādājoties Veikalā Preces un izmantojos Latvijas Tekstils Dāvanu karti, Lietotājs apstiprina Latvijas Tekstils Dāvanu kartes lietošanu atbilstoši Izdevēja dokumentācijai.

27. Latvijas Tekstils Dāvanu karte nav elektronisks maksāšanas instruments, elektronisks naudas instruments un nav maksājumu karte.

28. Visi jautājumi, kas šeit nav noteikti, izskatāmi, balstoties uz likumu par atlaižu kuponiem.

29. Latvijas Tekstils Dāvanu kartes izdošana Lietotājam neveido pārdošanu, kas pakļauta aplikšanai ar PVN pēc attiecīgo nodokļu likumu nozīmes. Latvijas Tekstils Dāvanu kartes izsniegšanas laikā (vēlākais) iesniedzot Izdevējam pieprasījumu, Lietotājam ir tiesības dokumentēt elektroniskās naudas iemaksu un saņemt no Izdevēja rakstisku čeku, kas nav ne fiskāls čeks, ne PVN rēķins.

30. Izdevējs patur tiesības mainīt Noteikumus jebkurā laikā un bez pamatojuma. Grozītie noteikumi ir pieejami www.latvijastekstils.lv.

Apmeklējiet arī "Latvijas Tekstils" veikalu klātienē Rīgā, Matīsa ielā 17.
Darba laiks katru darba dienu no pl. 11 - 19.
Ērtākai nokļūšanai: ceļa norādījumi

Latvijas Tekstils dāvanu karte

€10.00
 
Availability
 
Ātra piegāde
Droši maksājumi
PVN piemērots

Radušies jautājumi? Rakstiet mums: veikals@latvijastekstils.lv

Bezmaksas piegāde Latvijā uz Omniva pakomātiem pirkumiem no 40 €

Uzdāvini māju sajūtas radīšanas prieku ar "Latvijas Tekstils" dāvanu karti.

"Latvijas Tekstils" dāvanu kartes pieejamas nominālos no € 10,00 - € 100,00.

SVARĪGI: Lai pabeigtu pirkumu, kurā ir iekļauta dāvanu karte, kā piegādes veidu izvēlieties "Piegādi ar kurjeru". Fiziska dāvanu kartes piegādāšana nenotiks.
Pēc pirkuma apstiprināšanas un pārskaitījuma saņemšanas, aptuveni darba dienas laikā uz Jūsu norādīto e-pastu saņemsiet elektronisku dāvanu karti, kas saturēs visu nepieciešamo informāciju, lai būtu iespējams veikt pirkumu: www.latvijastekstils.lv.
Pēc tam šo Dāvanu karti varēsiet pārsūtīt tās saņēmējam elektroniski vai to izdrukāt!


Dāvanu kartes izmantošanas noteikumi:
1. Šeit minētajiem terminiem ir šāda nozīme:
a. Izdevējs – SIA "Nordic Linen",
juridiskā adrese Dienvidu iela 6, Tukums, Latvija, LV-3101;
b. Veikals – interneta vietne www.latvijastekstils.lv, kas pieder SIA "Nordic Linen", kas atrodas Latvijas teritorijā, un kas pieņem "Latvijas Tekstils" Dāvanu kartes;
c. Latvijas Tekstils Dāvanu karte – elektroniska karte, kurā uzglabāta informācija par elektroniskās naudas apjomu, kas tiek pielīdzinātās ekvivalentai valūtai - eiro. Klients kopā ar dāvanu karti saņem unikālu un vienreizēju sešpadsmit skaitļu un ciparu kombinācija, kas izmantojama tikai un vienīgi interneta veikalā: www.latvijastekstils.lv d. Pircējs – persona, kas Veikalā sniedz naudu Izdevējam tādā apmērā, kas līdzvērtīgs kupona vērtībai apmaiņā pret Izdevēja Latvijas Tekstils Dāvanu karti;
e. Lietotājs – Latvijas Tekstils Dāvanu kartes turētājs, kurš izmanto tās unikālo kodu, lai veiktu pirkumus Veikalā;
f. Preces – pārdošanai piedāvātās preces Veikalā.

2. Izdevējs apņemas sniegt Pircējam Latvijas Tekstils Dāvanu karti (ar nomināla vērtību, kas atbilst Pircēja veiktajam elektroniskajam maksājumam, vērtībā no € 10,00 - € 100,00), un attiecīgi pieņemt to lietošanai Veikalā. Pircējs apņemas sniegt Izdevējam elektronisku naudu pārvedumu, kuras apmērs ir vienāds ar Latvijas Tekstils dāvanu kartes apmēru, un lietot Latvijas Tekstils Dāvanu karti tās derīguma termiņa laikā Izdevēja veikalā.

3. Atbilstoši 2. punktam Pircēja sniegtās elektroniskās naudas īpašumtiesības pēc Latvijas Tekstils Dāvanu kartes izdošanas Pilnībā pāriet Izdevējam.

4. Latvijas Tekstils Dāvanu kartes vērtība noteikta EUR un ir vienlīdzīga uz tās esošo norādīto EUR skaitam. 1 (vārdiem - viena) elektroniskā EUR vērtība ir 1 EUR (vārdiem - viens eiro).

5. Kad Lietotājs ar Izdevēju noslēdz pārdošanas līgumu par Precēm, iesniedzot izmantošanai Latvijas Tekstils Dāvanu karti, uz kartes esošo EUR skaits tiek samazināts par tādu apjomu, kas EUR skaita ziņā atbilst preces cenai, kas maksājama pārdoto Preču Izdevējam.

6. Laikā, kad par Precēm tiek maksāts ar Latvijas Tekstils Dāvanu karti, un kad Latvijas Tekstils Dāvanu kartes EUR skaits tiek samazināts par Izdevējam maksājamai summai atbilstošu apjomu, Lietotāja maksājamā summa Izdevējam atbilstoši preču atlaides cenai tiek samazināta par summu, kas vienlīdzīga EUR skaitam, kas tiks atņemts no Dāvanu kartē uzglabāto EUR skaita.

7. Latvijas Tekstils Dāvanu karti nevar apmainīt pret skaidru naudu.

8. Latvijas Tekstils Dāvanu karte ir derīga bez termiņa, taču Izdevējam ir tiesības pārtraukt tās izmantošanu, ja Lietotājs vairāk kā divus gadus nav izmantojis savas tiesības iztērēt uz tās esošo līdzekļu apjomu. Kad Pircējs ir saņēmis Latvijas Tekstils Dāvanu karti, karte tiek manuāli aktivizēta un nosūtīta Pircējam, kurš to var pārsūtīt tālāk Lietotājam. Latvijas Tekstils Dāvanu karte nav derīga, kamēr Izdevējs to neaktivizē. Latvijas Tekstils Dāvanu kartes derīguma termiņš nav pagarināms, ja šāds termiņš tiek noteikts.

9. Latvijas Tekstils Dāvanu karti pēc tās aktivizēšanas var izmantot tikai Veikalā.

10. Izdevējs Pircējam Latvijas Tekstils Dāvanu karti izsniedz tikai Veikalā un elektroniskā formātā.

11. Veikals nav atbildīgs par pazaudētām Latvijas Tekstils Dāvanu kartēm pēc tam, kad tās izsniegta/nosūtīta Pircējam.

12. Lietotāja Latvijas Tekstils Dāvanu kartes lietošana uzskatāma par pamatotu darījumu, ja Lietotājs neatļauti piesavinās Latvijas Tekstils Dāvanu karti.

13. Latvijas Tekstils Dāvanu kartes pazaudēšanas, zādzības vai bojājuma gadījumā Lietotājs nav tiesīgs izvirzīt sūdzību pret Izdevēju.

14. Lietotājs lieto Latvijas Tekstils Dāvanu karti, ievadot tās sešpadsmit burtu un ciparu kodu ailē, kas paredzēta šim nolūkam Veikalā, pabeidzot pirkumus. Vērtība no Latvijas Tekstils Dāvanu kartes tiek noņemtā tādā naudas vērtībā, kāds atbilst Preču cenai, ko Lietotājs iegādājies no Izdevēja.

15. Izdevējam jāinformē Lietotājs, ka Latvijas Tekstils Dāvanu karte:
a. izmantojama tikai Veikaloā;
b. nav apmaināma pret skaidru naudu;
c. lietojama tikai derīguma termiņa laikā, ja tāds ir noteikts.

16. Izdevējs var atteikties pieņemt Latvijas Tekstils Dāvanu karti, ja:
a. Latvijas Tekstils Dāvanu kartes derīguma termiņš ir beidzies;
b. tehniski Latvijas Tekstils Dāvanu karti nav iespējams lietot, piemēram: nav iespējams pieslēgties Izdevēja IT sistēmai;

17. Izdevējs nav atbildīgs par sekām no Latvijas Tekstils Dāvanu kartes izmantošanas neiespējamības, kas radusies no apstākļiem, par kuriem Izdevējs nav atbildīgs, it īpaši elektroniska vai telefoniska savienojuma zudums starp Veikalu un Izdevēja IT sistēmu.

18. Ja Latvijas Tekstils Dāvanu kartē pēc termiņa beigām vēl ir neizmantota EUR vērtība, Lietotājam nav tiesību prasīt kompensāciju par Izdevējam iemaksāto elektronisko naudu.

19. Ja Lietotāja iegādāto Preču cena ir augstāka par EUR vērtību, kas atrodas Latvijas Tekstils Dāvanu kartē, Lietotājs sedz starpību veicot elektroniskas naudas pārvedumu, izmantojot Veikala piedāvātās iespējas.

20. Ja Lietotāja iegādāto Preču cena ir augstāka par EUR skaitu, kas atrodas Latvijas Tekstils Dāvanu kartē, Lietotājs var izmantot punktus no citas Latvijas Tekstils Dāvanu kartes.

21. Visas sūdzības par Latvijas Tekstils Dāvanu kartēm rakstiski izskatīs Izdevējs 30 (vārdiem - trīsdesmit) dienu laikā no rakstiskas sūdzības iesniegšanas datuma.

22. Sūdzības saistībā ar Latvijas Tekstils Dāvanu kartēm var iesniegt Veikalā, rakstot e-pastu: veikals@latvijastestils.lv.

23. Ja gadījumā Veikalā tiek atdota Prece, par kurām maksāts ar Latvijas Tekstils Dāvanu karti, Lietotājs no Izdevēja EUR, kas atbilst atdoto Preču cenai. Šie EUR tiks uzskaitīti uz jaunas Latvijas Tekstils Dāvanu kartes. Izdevējs šos EUR piešķirs Lietotājam pēc Preču atdošanas. Latvijas Tekstils Dāvanu karte, ko Izdevējs izdod Lietotājam, atbilstoši EUR skaitam būs derīga divpadsmit mēnešus kopš tās izdošanas datuma.

25. Ar elektroniskās naudas iemaksu Izdevējam un Latvijas Tekstils Dāvanu kartes saņemšanu Lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem, sapratis to saturu, viņam nav nekādu pretenziju pret Noteikumiem un viņš apņemas rīkoties tiem atbilstoši.

26. Iegādājoties Veikalā Preces un izmantojos Latvijas Tekstils Dāvanu karti, Lietotājs apstiprina Latvijas Tekstils Dāvanu kartes lietošanu atbilstoši Izdevēja dokumentācijai.

27. Latvijas Tekstils Dāvanu karte nav elektronisks maksāšanas instruments, elektronisks naudas instruments un nav maksājumu karte.

28. Visi jautājumi, kas šeit nav noteikti, izskatāmi, balstoties uz likumu par atlaižu kuponiem.

29. Latvijas Tekstils Dāvanu kartes izdošana Lietotājam neveido pārdošanu, kas pakļauta aplikšanai ar PVN pēc attiecīgo nodokļu likumu nozīmes. Latvijas Tekstils Dāvanu kartes izsniegšanas laikā (vēlākais) iesniedzot Izdevējam pieprasījumu, Lietotājam ir tiesības dokumentēt elektroniskās naudas iemaksu un saņemt no Izdevēja rakstisku čeku, kas nav ne fiskāls čeks, ne PVN rēķins.

30. Izdevējs patur tiesības mainīt Noteikumus jebkurā laikā un bez pamatojuma. Grozītie noteikumi ir pieejami www.latvijastekstils.lv.

Apmeklējiet arī "Latvijas Tekstils" veikalu klātienē Rīgā, Matīsa ielā 17.
Darba laiks katru darba dienu no pl. 11 - 19.
Ērtākai nokļūšanai: ceļa norādījumi