Jau divpadsmit gadus radām māju sajūtu!

Autortiesību atruna

Visi vietnē www.latvijastekstils.lv publicētie vizuālie un saturiskie materiāli  (t.sk, raksti, fotoattēli, maketi, komentāri utml) pieder Nordic Linen, reģ. Nr. LV44103084464.
Sabiedrība ir šo materiālu autortiesību īpašnieks vai arī izvietotie materiāli ir izvietoti saskaņā ar vienošanos par šo materiālu izmantošanu.
Visi interneta vidē publicētie materiāli ir autortiesību objekti Autortiesību likuma izpratnē, kuru kopēšana un izplatīšana bez SIA Nordic Linen rakstiskas piekrišanas ir aizliegta.