L A T V I J A S     T E K S T I L S

Rekvizīti

Uzņēmuma rekvizīti:

SIA "Tekstilfabrika"
Reģistrācijas numurs: 40203138521
Juridiskā adrese: Dienvidu iela 6, Tukums, LV-3101
Banka: AS SEB Banka, SWIFT kods: UNLALV2X
konta nr. LV45UNLA0055000619022

Biroja, vairumtirdzniecības noliktavas adrese:
Rīga, Artilērijas iela 24-II, LV-1001
e-pasts: birojs@latvijastekstils.lv
Tālrunis: 6756 5760, 2552 2220

Save