L A T V I J A S     T E K S T I L S

Rekvizīti

Uzņēmuma rekvizīti:

SIA "Latvijas Tekstils Com"
Vienotais reģistrācijas numurs: LV 4410 3100 947
Juridiskā adrese: Salacgrīva, Salacgrīvas novads, Vidzemes iela 7-49, LV-4033
Banka: AS SEB Banka, SWIFT kods: UNLALV2X
konta nr. LV61UNLA0050023256182

Biroja, vairumtirdzniecības noliktavas un veikala adrese: Rīga, Artilērijas iela 24-II, LV-1001
e-pasts: birojs@latvijastekstils.lv
Tālrunis: 6756 5760, 2552 2220

Save