Šobrīd notiek lapas rekonstrukcija. Atsevišķas sadaļas var nedarboties korekti, kā arī lapas teksti daļēji var būt attēloti angliski.

Bezmaksas piegāde uz Omniva pakomātiem pirkumiem no € 40,00!

Tipveida noteikumi, noslēdzot pirkšanas-pārdošanas līgumu, pasūtot preci interneta veikalā www.latvijastekstils.lv

1. Noteikumu – līguma darbība
Šie pasūtīšanas noteikumi darbojas attiecībā uz mājaslapā www.latvijastekstils.lv esošajā interneta veikalā latviešu valodā pasūtīto preču pirkšanas-pārdošanas līgumiem (turpmāk tekstā vienskaitlī – «Līgums»), kuri tiek noslēgti Latvijā starp Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nordic Linen", vienotais reģistrācijas nr. LV44103084464, (turpmāk tekstā – «Pārdevējs») un fizisku personu (turpmāk tekstā – «Pircējs»), kura izdara pasūtījumu (turpmāk tekstā - «Pasūtījums»), šo noteikumu darbības periodā.

Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusējā kārtībā mainīt pasūtīšanas noteikumus. Mainītie pasūtīšanas noteikumi darbojas tikai attiecībā uz Pasūtījumiem, kuri iesniegti pēc pasūtīšanas noteikumu izmaiņām.

Šī pasūtīšanas noteikumu redakcija ir spēkā Pasūtījumiem interneta veikalā no 01.08.2019.

2. Līguma noslēgšana un līguma stāšanās spēkā
Pircēja Pasūtījums tiek uzskatīts par ierosinājumu noslēgt Līgumu. Pārdevējam nav pienākums Pircējam atsevišķi ziņot par savu piekrišanu.

No brīža, kad Pārdevējs sāk pasūtījuma izpildi, tiek uzskatīts, ka Pārdevējs piekrīt Pasūtījumam.

Pasūtījums zaudē spēku, ja pagājušas 2 nedēļas no brīža, kad Pārdevējs par to uzzinājis, bet pircējs nav veicis apmaksu.

Pēc Pasūtījuma veikšanas interneta veikalā, Pircējam ir pienākums paziņot savu vārdu un uzvārdu, elektroniskā pasta adresi, tālruņa numuru un piegādes adresi vai piegādes veidu, pēc tam Pircējam tiek nosūtīta automātisks elektronisks Pasūtījuma apstiprinājums.

Pasūtījuma apstiprinājumam ir tikai informatīva nozīme, tas neapstiprina Pārdevēja piekrišanu Pasūtījumam ar mērķi noslēgt Līgumu.

Pircējam ir pienākums norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju: e-pastu un tālruņa numuru.

Ja Pircējs ir norādījis nepareizu tālruņa numuru vai e-pastu, kas liedz Pārdevējam vai Pasūtījuma piegādātājam sazināties ar Pircēju, Pārdevējam nav pienākums meklēt Pircēju, kā arī atmaksāt Pircējam veikto Pasūtījuma apmaksu.

Pārdevējs piekrīt noslēgt Līgumu tikai ar pilngadīgu personu, kuras tiesībspēja un rīcībspēja nav ierobežota.

Pārdevējs saglabā Pircēju pasūtījumus savā elektroniskā datubāzē.

Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic darba dienās no plkst. 12:00 līdz 17:00. Sestdienās, svētdienās un svētku dienās Pasūtījumu komplektēšana netiek veikta.

Pārdevējam ir tiesības uzsākt Pasūtījuma izpildi tikai tad, ja ir saņemta samaksa par Pasūtījumu Pārdevēja bankas kontā vai kādā citā maksājumu sistēmā.

3. Pircēja tiesības atteikties no Līguma un atdot atpakaļ preci
14 dienu laikā no Pasūtījuma saņemšanas Pircējam ir tiesības atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma, kas noslēgts uz Pasūtījuma pamata, nepaskaidrojot atteikšanās cēloni.

Lai atteiktos no Līguma, Pircējam jāaizpilda preces atdošanas veidlapa. Prece jāatdod Pārdevējam oriģinālajā iesaiņojumā, ja tāds ir, ar visiem marķējumiem un par saviem līdzekļiem jānogādā preces izsūtīšanas vietā – Matīsa ielā 19, Rīgā, LV-1001.

Par Pircēja atteikšanos tiek uzskatīta arī savlaicīga preces atdošana bez preces atdošanas veidlapas.

Gadījumā, ja preces tiek atsūtītas atpakaļ sabojātas, lietotas vai nekārtīgas, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt kompensāciju no Pircēja saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. (Noteikumi par distances līgumu, III daļas, 19.punkts).

Naudu par atdoto preci Pārdevējs pārskaitīs uz Pasūtītāja norādīto kontu 30 dienu laikā no preces aizsūtīšanas atpakaļ.

Pārdevēja piegādes izdevumi netiek kompensēti, tie jāsedz Pircējam.

Nevar atdot: audumus, lentas utml. tekstilgalantēriju, kas tiek pārdota metros un tiek nogriezta (sagatavota) speciāli konkrēta Pircēja vēlmēm. Atteikuma tiesības nevar tikt izmantotas arī gadījumos, ja Pasūtījums ir izgatavots speciāli Pircējam un/vai pie produkta parametriem ir norādīta atzīme: Izgatavošana 3-5 darba dienu laikā vai pēc pasūtījuma, izņemot gadījumus, ja saņemtais Pasūtījums neatbilst tam, par ko vienojušies Pircējs un Pārdevējs.

Pircējam ir pienākums pārbaudīt pirms Pasūtījuma nosūtīšanas atpakaļ, lai visas daļas tiktu pievienotas (arī lietošanas instrukcija, noņemamas detaļas, preču pavadzīme, kā arī kurjera piegādes dokumenti, ja tādi tiek izsniegti).

Pārdevējs atbild par visiem preču trūkumiem saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Pasūtījuma pavadzīmi obligāti jāsaglabā, jo tas ir dokuments, kas apstiprina pirkumu un garantija ir spēkā tikai tad, ja ir saglabājies rēķins-pavadzīme.

Defektu esamības gadījumā Pircējam ir tiesības pieprasīt preces bezmaksas remontu vai Pasūtījuma apmaiņu.

Visiem karogiem un vimpeļiem, kas tiek lietoti āra apstākļos, minimālais kalpošanas laiks ir ne vairāk kā trīs kalendārie mēneši.Karogi un vimpeļi tiek mainīti tikai gadījumos, ja tie sabojājas šī kalendārā laika ietvaros.

Karoga apmaiņa tiek veikta tikai vienu reizi, ja tiek konstatēts būtisks ražošanas brāķis (nenoturīgas vīles, šūšanas brāķis). Pārdevējs negarantē konkrēta izmantojamā auduma ilglaicīgu izturību pret saules, nokrišņu u.c. meteoroloģiskiem apstākļiem. Pircējs, iegādājoties, konkrēto preci apzinās, ka audumi karogiem nav testēti Latvijas ģeogrāfiskajos apstākļos.

Pārdevējs neatbild par defektiem, kuri radušies pēc preces nodošanas Pircējam, kā arī par defektiem, kuru cēlonis ir preces nepareiza lietošana vai parasts nolietojums.  

4. Pārdevēja tiesības atteikties no līguma
Pārdevējam ir tiesības atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma, kurš noslēgts uz Pasūtījuma pamata, ja Pasūtījuma piegāde nav iespējama, tai skaitā, ja Pārdevējam ir beigušies attiecīgās preces krājumi.

Pārdevējam par šādu gadījumu pie pirmās iespējas jāpaziņo pa tālruni, elektronisko pastu vai pastu. Tādā gadījumā Pircēja samaksāto priekšapmaksu Pārdevējs atmaksā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā, uz Pircēja bankas kontu vai maksājuma sistēmu, no kuras Pircējs ir veicis norēķinus ar Pārdevēju.  

5. Preces cena, piegādes pakalpojumu vērtība
Interneta veikalā www.latvijastekstils.lv cenas norādītas eiro un ietver sevī spēkā esošo pievienotās vērtības nodokli, ja Pārdevējam uz rēķina izrakstīšanas dienu ir aktīvs pievienotās vērtības nodokļa maksātāja statuss.

Pārdevējam ir tiesības precizēt cenas, ja tiek mainīta pievienotās vērtības nodokļa apmērs.

Pasūtījums tiek nogādātas Pircējam ar kurjeru – transporta kompānijas starpniecību.

Neatkarīgi no faktiski piegādājamā Pasūtījuma apjoma, preču vērtībai tiek pieskaitīta vienreizēja maksa par piegādes (kurjera) pakalpojumiem, kurā iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

Maksa par piegādi Latvijas teritorijā nepārsniedz 5,00 €.

Piegādes maksa ārpus Latvijas teritorijas var atšķirties.

Piegādes maksas aktuālie tarifi ir norādīti interneta veikala www.latvijastekstils.lv sadaļā “Piegāde”.

Par piegādes pakalpojumiem jāmaksā vienlaicīgi ar Pasūtījuma apmaksu.

Pārdevējam ir tiesības piemērot apkalpošanas maksu, ja pirkuma vērtība nepārsniedz EUR 9,98. 

6. Pasūtījuma izpildes laiks 
Vidējais Pasūtījuma izpildes termiņš ir 2-6 darba diena Latvijas teritorijā un 4 līdz 10 darba dienas ārpus Latvijas teritorijas, taču Pārdevējs patur tiesības Preci piegādāt 2 kalendāro nedēļu laikā, jo piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Pārdevēja īpašajiem noteikumiem un/vai Pasūtījuma pieejamības Pārdevēja noliktavā.

Ja Pasūtījums tiek speciāli izgatavots vai arī konkrētās preces Pasūtījuma izdarīšanas mirklī nav Pārdevēja noliktavā, Pasūtījuma izpildes termiņš ir līdz desmit darba dienām.

7. Pasūtījuma izpildes vieta
Preces Rīgas pilsētas robežās, kā arī visā Latvijas teritorijā, tiek piegādātas ar kurjeru - SIA "Omniva Latvija".

Sūtījumu no “Omniva" pakomātiem var izņemt katru dienu 24 stundas diennaktī. Sūtījuma saņemšanai būs nepieciešams individuāls durvju kods, kas tiks nosūtīts īsziņā/e-pastā, kuru jāievada pakomātā, lai atvērtos skapīša durvis, kurā atrodas Pircējam adresētais sūtījums. Pakomātā sūtījums tiek glabāts 7 dienas. Ja šo 7 dienu laikā sūtījums no pakomāta netiek izņemts, tas tiek nogādāts atpakaļ Pārdevējam.

Ja Pircējs ir izvēlējies saņemt Pasūtījumu uz norādīto adresi, kurjers pirms Pasūtījuma nodošanas Pircējam sazinās telefoniski, lai vienotos par Pasūtījuma ērtāko saņemšanas laiku. Kurjers ar Pircēju mēģina sazināties maksimāli trīs reizes. Ja šo trīs reižu laikā, Pircējs nav sazvanāms un vai telefona aparāts ir izslēgts vai atrodas ārpus uztveršanas zonas, Pasūtījums tiek nogādāts atpakaļ Pārdevējam.

Pircējam ir tiesības saņemt veikto Pasūtījumu 30 kalendāro dienu laikā Pārdevēja apkalpošanas birojā Rīgā, Matīsa ielā 19, apmaksājot atpakaļ sūtīšanas izmaksas 4,00 € apmērā.

Ja šajā termiņā Pasūtījums netiek izņemts, Pasūtījums tiek nodots tālākajai realizācijai vai utlizācijai. Šajā gadījumā Samaksu par veikto Pasūtījumu Pircējam atpakaļ nesaņem.

Ja Pircējs atkārtoti vēlas, lai Pasūtījums tiek nogādāts uz Pircēja norādīto pakomātu vai adresi, Pircējam ir pienākums apmaksāt atpakaļ sūtīšanas izmaksas, kā arī atkārtotas piegādes izmaksas kopumā par 7,00 €.

8. Pasūtījuma apmaksa
Pircējs veic Pasūtījuma apmaksu, kā arī piegādes izdevumus, uzreiz pēc pirkuma apstiprināšanas, izmantojot VISA vai MasterCard debetkarti/kredītkarti, vai izmantojot reģistrētu kontu PayPal.
Pircējs var veikt arī pārskaitījumu uz Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nordic Linen", konta numuru UAB "Paysera LT" : LT153500010004615120, kas norādīts Pirkuma apstiprinājumā – rēķinā.

Preces piegāde tiek organizēta, kad Pārdevējam ir iespējams pārliecināties par samaksas saņemšanu.  

9. Atbildība
Pārdevējs atbild tikai par zaudējumiem, ko radījusi tīša darbība vai rupja nolaidība. Pārdevējs neatbild par iespējamām iespiedkļūdām.

10. Personas datu uzkrāšana un izmantošana
Pārdevējam ir tiesības uzkrāt un apstrādāt personas datus, kurus Pircējs paziņojis Pārdevējam, un nepieciešamības gadījumā nodot tos trešajai personai Pasūtījuma izpildei, datu apstrādei vai analīzei un savas saimnieciskās darbībai plānošanai.

Pārdevējam tāpat ir tiesības Pasūtītāja dzīvesvietas vai atrašanās vietas adresi izmantot reklāmas un citas informācijas izplatīšanai Pircējam savas saimnieciskās darbības ietvaros.

Pārdevēja tiesības attiecas arī uz uzņēmumiem, kas ietilpst vienā koncernā ar Pārdevēju, un personu, kurai Pārdevējs atdod no līguma izrietošās prasības.

Pircējam ir tiesības jebkurā laikā aizliegt savu datu uzkrāšanu un izmantošanu, izņemot gadījumus, ja tas ir nepieciešams no līguma izrietošas prasības piedzīšanai vai Līguma izpildei.  

11. Atteikšanās no pasūtījuma izpildes
Pārdevējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma izpildes, ja Pircējs 12 mēnešu laikā 3 vai vairāk reizes pasūtīto preci atdod (nosūta) atpakaļ.

12. Noslēguma noteikumi
Uz šiem noteikumiem un pirkšanas-pārdošanas Līgumu, kurš noslēgti preču pirkšanai Pārdevēja interneta veikalā, attiecas Latvijas tiesības.

Doto noteikumu jebkura panta spēkā neesamība neiespaido pārējo noteikumu vai pirkšanas-pārdošanas līguma derīgumu.

Spēkā neesošais pants jāaizstāj ar likumīgu pantu, kurš spēkā neesošajam pantam visvairāk līdzīgs gan juridiski, gan finansiāli.

Pārdevēja dati:
SIA Nordic Linen
Reģistrācijas numurs: LV44103084464
Konta nr.: LT153500010004615120 UAB "Paysera LT"
Juridiskā adrese: Dienvidu iela 6, Tukums, LV-3101
Faktiskā adrese: Matīsa iela 19, Rīga, LV-1001
Tālrunis: +371 23 778 800
E-pasts: veikals@latvijastekstils.lv